juni 30, 2016

Discussie: Nieuwe leraren moeten scholen gezond maken

Immers, leerlingen moeten meer bewegen, traktaties moeten gezonder worden en de welbekende 'tussendoortjes' bestaan nog veelal uit koeken en geraffineerde producten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor een subsidie van 1,2 miljoen euro vrijgemaakt. De Hogeschool Leiden leidt het pilotproject 'Specialist Sportieve en Gezonde School' en werkt daarin samen met vijf andere pabo's.