juni 30, 2016

LivePT introduceert: Miriam Hanzen

Nu ben ik sinds 2012 weer terug in Nederland en heb ik verschillende cursussen gevolgd om weer verder te groeien als fysiotherapeut, nl.: Mylogenics, Mulligan, oefentherapie voor chronisch zieken en MS clienten. Ook doe ik maitland mobilisaties, medical taping, spiegeltherapie en triggerpoint therapie.